چه بده شبای تیره تو زمستونای دلگیر

چه بده که متهم شی بدون حتی یه تقصیر

چه بده تو آسمونا اوج بگیری تا بمیری

چه بده غرق سکوت شی تا ابد آروم بگیری

چه بده دلای عاشق حس بودن روندارن

چه بده دلای ارزون دیگه عاطفه ندارن

چه بده گذشتن از خود برای یه عمر بودن

آدمای بی مروت چه بده پروانه بودن

چه بده شنا بلد نیست ولی آرزوش شناهه

آرزوی آب و داره ولی قلبش نمی ذاره

چه بده ستاره بودن تو رای آفتابی

آرزوی ماه رو داشتن تو شبای مهتابی

چه بده ندیده باشی ولی عاشق چشاش شی

چه بده بخای ببینی ولی پا رو دل بذاری

چه بده تو بی گناهی پرشی ازعذاب وجدان

چه بده بخوای بخندی ولی با دل های گریان

چه بده ساختن دنیا باآرزوهای خیالی

دنیایی به این قشنگی با دلی پر از تباهی

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
رها

چقد غمگین[نگران] زدی تو کار غم